22 jaar bestaan
De feestavond.
Nog meer Zatte Buksen foto’s, met dank aan Anouk
05 januari,
22 jaar bestaan, Hierboven staan de foto’s van het middag
programma. Samen met alle ouders, schoonouders,  
mini Buksen. met aansluitend het bezoek van de BAK
en de uitreiking van een Grootorde aan Hans
Het geweldige optreden van De Mannen van Brabant