Het opbouwen van het ZPC spectakel ging dit 
beter dan ooit! Deze keer geen stress.. 
Alles paste perfect en na een paar uur stond het 
bouwwerk weer in elkaar.
Opbouwen